Tag Archives: เพลงเรททุกชุด

ฟังเพลง ไม่มีเธอ – เรทโทรสเปคท์ Retrospect

credits: GMM Grammy

เนื้อเพลง โดย หนุ่มกระบี่

ความปวดเร้าที่อยู่ในใจ ทนและฝืนเก็บมันอยู๋ข้างในความทรงจำวันคืนและโหดร้ายไม่มีเธอไม่มีเธอ ความเงียบนั้นช่างทรมานเมื่อวันวานเคยมีภาพเธอแต่วันนี้ที่พบเจอมันฝืนใจจนทน * ฉันเลยต้องเจ็บลึกบาดแผล่ รักมันบันทร ความรักไม่แน่นอน เธอเกลียดฉันโกดฉันใจยังรักเจ็บลึกบาดแผล่ รักมันบันทร ความรักไม่แน่นอนเธอเกลียดฉันโกดฉันใจยังรัก จบเรื่องร้าวด้วยรอยน้ำตาคืนกลับมาไม่เป็นเหมือนเดิม กับมืดมนซึ่งต้องเผชิญไม่มีเธอไม่มีเธอความเงียบนั้นช่างทรมานเมื่วันว่านเคยมีภาพเธอแต่วันนี้ที่ได้พบเจอมันฝืนใจจนทน(*)แผล่ในใจเจ็บลึกแลละโหดร้ายทนตอไปเจ็บปวดอย่างทนฝืนรักมรายจบลงเพียงชั่วคืนใจยังยืนสิ่งเดียวก็คือรัก เพราะสิ่งนี้ที่ฉันยังหวังเพราะเธอนั้นคือฝืนที่เฝ้ารอ(*)เจ็บลึกบาดแผล่รักเธอกันแทนความรูสึก(จำไม่ได้แล้วขอโทษทีคับ)ผมฟังอยู๋แต่กอน

ฟังเพลง ไม่มีเธอ – เรทโทรสเปคท์ Retrospect

โฆษณา