Tag Archives: ฟังเพลง พัดชา

ฟังเพลง ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ พัดชา AF2

เพลง ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ พัดชา AF2

เนื้อเพลง ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ – พัดชา AF2

ฉันก็เหมือนๆคนทั่วไป รอคอยคนรักที่จริงใจ ไม่ต้องการจะอยู่คนเดียว และไม่ต้องการโดดเดียวเดี่ยวดาย มีหัวใจก็อยากจะใช้รักใครซักคน ไม่อยากจะทนเหงาคนเดียวอีกต่อไป

แล้วก็ได้พบเจอกับเธอ เจอคนในฝันทั้งที่ลืมตา เธอพาสิ่งดีๆที่ยังไม่มีใครให้กัน มาให้ฉันซะมากมาย

ใจที่เก็บไว้ ในที่สุดคงถึงวันได้ลองใช้รักใครซักที

จะมีแค่เธอคนเดียวจนถึงวันสุดท้าย มีเธอคนนี้ตราบลมหายใจ ของฉันมันจะหยุด สมมติว่าในวันนึงเธอนั้นจะเปลี่ยนไป ยังไงชีวิตก็เคยได้ใช้ทั้งหัวใจเพื่อรักใครคนนึง

เพราะว่าไม่รู้วันต่อไป เลยทำวันนี้ให้ดีพอ พอเพียงในสิ่งที่คนๆนึงนั้นควรจะให้กัน มันไม่มากมาย

ใจที่เก็บไว้ ในที่สุดคงถึงวันได้ลองใช้รักใครซักที

จะมีแค่เธอคนเดียวจนถึงวันสุดท้าย มีเธอคนนี้ตราบลมหายใจ ของฉันมันจะหยุด สมมติว่าในวันนึงเธอนั้นจะเปลี่ยนไป ยังไงชีวิตก็เคยได้ใช้ทั้งหัวใจเพื่อรักใครคนนึง

ซึ่งจะบอกและย้ำตรงนี้ ถึงมีอะไรเปลี่ยนไป ฉันจะไม่เสียใจที่วันนี้…ได้รักเธอ

จะมีแค่เธอคนเดียวคนนี้ได้ยินไหม มีเธอเท่านั้นตราบลมหายใจของฉันนั้นจะหยุด สมมติว่าในวันนึงเราสองคนเปลี่ยนไป ยังไงชีวิตก็เคยได้ใช้ทั้งหัวใจเพื่อรักใครคนนึง ซึ่งฉันเป็นสุขใจ… ที่ได้รักเธอ

โหลดเพลง ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ.mp3 – พัดชา AF2

ฟังเพลง ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ พัดชา AF2