Tag Archives: ความ ทรง จำ สี จาง ปาล์ม มี่

ฟังเพลง ความทรงจำสีจาง – ปาล์มมี่ Palmy

credits: GMM Grammyเนื้อเพลง ความทรงจำสีจางใครคนหนึ่ง คนนั้น ในวันหนึ่ง วันนั้น

เคยผูกผันกัน ซะมากมาย

เพราะวันที่ห่างเหิน มันก็เริ่มห่างหาย

เพียงแค่เพราะเราไม่เจอะกัน

ไม่เรียกร้องให้กลับมา หรือว่าผลักใส หรืออะไรทั้งนั้น

เก็บเอาไว้ในส่วนลึก ซ่อนอยู่อย่างนั้น รู้ว่ามันไม่ไปไหน

แม้กระทั่งตอนนี้ เขายังอยู่ตรงนั้น ในภาพทรงจำสีจางจาง

เหมือนว่าจะเลือนหาย คล้ายว่าจะเลือนลาง

บางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไป

ไม่เรียกร้องให้กลับมา หรือว่าผลักใส หรืออะไรทั้งนั้น

เก็บเอาไว้ในส่วนลึก ซ่อนอยู่อย่างนั้น รู้ว่ามันไม่ไปไหน

แม้กระทั่งตอนนี้ เขายังอยู่ตรงนั้น ในภาพทรงจำสีจางจาง

… ในความทรงจำสีจาง

credits: siamzone.com

ฟังเพลง ความทรงจำสีจาง – ปาล์มมี่ Palmy

โฆษณา